Náš SEN

Okolí

Hlavní zámecká budova
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Karlštejn (1.8 km)
zámek
Rokokový lovecký zámek byl postaven v r. 1776 Filipem Kinským. Další majitel, Karel Alexandr Thurn-Taxis, který zámek koupil v r. 1823, jej přestavěl na myslivnu, která tomuto účelu sloužila až do 40. let min. stol. Dnes je zámek využíván k rekreaci
Bývalý  lovecký zámeček v Čachnově
© Pavel Vítek 06/2007, www.hrady.cz
Čachnov (2.8 km)
zámek
Barokní lovecký zámeček s oborou založen roku 1770. V roce 1827 zámeček změněn na hájovnu a obora zrušena úplně. V druhé pol. 20. stol. sloužil zámek potřebám Východočeských lesů.
Pohled na místo hradu od severozápadu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Zkamenělý zámek, Česká Cikánka, Starý Karlštejn (2.8 km)
zaniklý hrad
Skalní útvar obehnaný náspem a dvojitým valem byl osídlen již v mladší době kamenné. Bylo zde hradiště, kde se vystřídalo mnoho rodinných čeledí. Ve 13.-14. stol. zde pravděpodobně stával dřevěný hrádek. Dnes zůstaly pouze terénní nerovnosti.
© M.Schichová, 05/2008, www.hrady.cz
Rychmburk (12.5 km)
hrad
Zachovalý hrad. Zakl. hradu (zmiň. 1325) Tas z Mrdic. R. 1349 maj. Beneš z Vartemberka, poté páni z Pardubic a Pardusové z Vrátkova. Stavební úpravy: zač. 16. stol. (Jindřich Šťastný z Valdštejna), za Berků (od r. 1558), za Kinských (baroko) 1793-98.
Branka
2002 ©Ludvík Ondrůch, www.hrady.cz
Skály, u Jimramova; Štarkov (13 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, postaveného Archlebem z Kunštátu. Prvně zmiň. r. 1384, kdy Archleb hrad postoupil synu Erhardovi a bratru Janovi. R. 1447 hrad získala Erhardova dcera Žofka, r. 1448 jej koupil pernštejnský purkrabí Vaněk. Pro jeho loupeživé chování byl hrad r. 1456 pobořen. Nebyl obnoven a zpustl.
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
skanzen
Skanzen volně rozptýlených zemědělských usedlostí postavených od pol. 19. st. do 1.pol. 20.st. Expozice je doplněna technickými památkami na vodní pohon.
Ležáky 1942
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
Ležáky (15.7 km)
15
Ležáky byly osadou chudých kameníků a drobných chalupníků. Tvořilo ji osm domků, seskupených kolem mlýna; ten dal základ osadě, nazývané podle potoka Ležáku. 15. březen 1939 den okupace českých zemí a 27. září 1941 nástup říšského protektora R. ...
Zámek z protějšího kopce
© Zámek Nové Hrady, www.hrady.cz
Nové Hrady (16.2 km)
zámek
Rokokový zámek Jana Antonína Harbuvala de Chamaré, někdy nazývaný malý Schönbrunn. Vystavěný v l. 1774-1777. Po 2. sv. válce zestátněn, po r. 1989 vrácen rodině původního majitele, r. 1997 koupen rodinou Kučerových. Celý areál postupně rozsáhle rekonstruován, od r. 2001 přístupný veřejnosti.
Nové Hrady, okr. Chrudim (hrad)
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Nový hrad, Boží dům (16.3 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Postaven v l. 1450-65 Kostky z Postupic. Aktivním životem překonal většinu soudobých hradů, byl centrem panství až do vypálení Švédy r. 1645 a obyvatelný ještě r. 1750. Poté majiteli Horbuval-Chamare rozebrán při výst. nového sídla.
Pohled na torzo hradního paláce a část obvodového zdiva od severu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Dalečín (20.3 km)
zřícenina hradu
Mohutné torzo zdiva hradu založeného v polovině 14. století. Kvůli sporům prodán Jimramovi z Pernštejna. Protože se stal sídlem loupežníků, byl v r. 1519 pobořen a po postavení nové tvrze zpustl.
© 2018 FTonline s.r.o.
Hledáte kemp, penzion nebo hotel?