Náš SEN

Okolí


Notice: Undefined variable: REMOTE_ADDR in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 32

Warning: include(./funkce/funkce_thumb.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 59

Warning: include(): Failed opening './funkce/funkce_thumb.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 59

Warning: include(./funkce/funkce_obr.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 60

Warning: include(): Failed opening './funkce/funkce_obr.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 60

Warning: include(./funkce/funkce_checkdir.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 61

Warning: include(): Failed opening './funkce/funkce_checkdir.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 61

Notice: Undefined variable: UICD in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 94

Notice: Undefined variable: OID in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 111

Notice: Undefined variable: type in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 111

Notice: Undefined variable: X in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 112

Notice: Undefined variable: xy in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 113

Notice: Undefined variable: rand in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 114

Notice: Undefined variable: format in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 117

Notice: Undefined variable: mtyp in /var/www/hrady/https/script/get_data.php on line 120
get_data.php - funkce exportu informaci

POPIS FUNKCE
http://www.hrady.cz/script/get_data.php

ver: 2.3 20060315 user: Testovaci

Funkce vraci informace o pozadovanem mistu, mistech ve formatu, plain TXT, XML nebo HTML v definovanem kodovani pro dalsi zpracovani a uverejneni na partnerskych serverech. Fukce se pouziva pro import informaci o mistech s vlastnim formatovanim. Textove informace jsou poskytovany do delky 250 znaku, pokud neni anotace, poskytne se text, ktery je na tuto delku kracen. Tento pripad je symbolizovan ... na konci textu.

Upozornn:Jakkoliv pouit informac ze serveru hrady.cz je vzno na licenn smlouvu, kter stanovuje podmnky pro ob zastnn strany.

POZOR! Testovaci vstup je omezen na vypis 3 mist
FORMAT DOTAZU
==================================================================================
(UICD je v prikladech dynamicky nahrazeno Vasim UICD)
TATO NAPOVEDA
	http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&type=help
	
VPIS SELNK TYPU A STAVU MSTA V PLAIN FORMATU
	http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&type=cis
	
SPOLECNE PARAMETRY:
	UICD = prideleny hash uzivatele, neni podminkou pri autentifikaci na IP adresu dotazujiciho serveru
	[format] = (xml/default, txt, html, htmlcss)
	[picw] = (100/default, [75%/default]) max sirka nebo max vyska exportovaneho obrazku v pix 50-350, kvalita 0-100%
	[encode] = (WIN1250/default, UTF-8, ISO8859-2) vystupni kodovani textovych informaci
	[country] = (cz/default, sk, pl) - NOT SUPPORTED
	[lang] = (cs/default, en, de, fr) - NOT SUPPORTED
	[limit] = (1-n) mnozstvi vysledku
	
VYPIS MIST PODLE JEJICH  OID:
	OID = (id;id;...) misto nebo seznam mist oddelenych strednikem,
	
	PRIKLAD:
 	 http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&OID=101;1520&format=htmlcss
	 http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&OID=101&format=txt
	 http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&OID=101;1520&format=xml

	 
	
VYPIS MIST V OKOLI ZADANE SOURADNICE:
	POZOR! 	Pro urychleni funkce se vyhledavaji mista ve ctvercovem poli,
	proto mohou nektera mista byt i ve vetsi vzdalenosti nez je definovana.
	xy = ( x;y;[m]) souradnice mista [m = parametr pro JTSK]
	[radius] = (15/default, 5-50) mista v okoli definovane souradnice v km 
	[gps] = (wgs/default, gauss, s42,  [ jtsk(krovak)]) format vstupnich souradnic, 
              interni souradnicovy system serveru je WGS84
	[mtyp] = (t;t;t; ...) omezeni vyberu typu mist podle ciselniku mist
	[jedn] = (km/default, mile ) jednotky vzdalenosti - NOT SUPPORTED

	PRIKLAD:
	* Pro vypis mist ve formatovanem htmlcss formatu kolem vybrane pozice (dodava se parametr vzdalenost)
	 http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&xy=50.1212336;14.131512&format=htmlcss
	* Pro vypis 5 mist ve formatovanem htmlcss formatu kolem vybrane pozice v Gauss-Kruger souradnicich
	 http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&xy=3437890;5554834&gps=gauss&format=htmlcss&limit=5
 	* Pro vypis 5 mist mist ve formatovanem htmlcss formatu s malymi nahledy 
	 http://www.hrady.cz/script/get_data.php?UICD=test&xy=50.1212336;14.131512&format=txt&limit=5&picw=70&format=htmlcss
		
NAHODNY VYBER MISTA: - NOT SUPPORTED
	rand = (1-20) mnozstvi nahodne generovanych mist
	[mtyp] = (t;t;t; ...) omezeni vyberu typu mist podle ciselniku mist		
	[kraj] = omezeni na konkretni kraje - NOT SUPPORTED
	

VYSTUPNI FORMATY A INFORMACE Z FUNKCE
==================================================================================

format=txt (default):
 	OID|nazev|nazev_dop|typ_mista|pristupnost|anotace|obrazek URL|misto URL\n\n
	
	OID - internni cislo mista
	nazev - nazev mista
	nazev_dop - doplkovy nayev mista
	typ_mista - typ mista (hrad, zamek, zricnina hradu,...) podle ciselniku
	pristupnost - (volne pristupno, ... ) podle cisleniku
	anotace - text max 250 znaku - zakladni informace o miste
	obrazek url - link na obrazek mista
	misto url - link na misto na serveru Hrady.cz
	xy - x;y souradnice mista ve WGS84

format=xml
	<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
	<mista country="cz" dat_export="2006-01-10 15:30" lang="cz">
	<misto accesibility="pristupnost (tini int)" condition="stav mista (tini int)" oid="cislo mista(int)" placetype="typ mista(tini int)" wgstype="typ porizeni WGS(tini int)" wgsx="WGS (decimal)" wgsy="WGS (decimal)" dst="nkm">
		<name>Nazev Mista (string 250)</name>
		<subname>Doplnujici nazev (string 250)</subname>
		<anotace>Anotace (max string 250</anotace>
		<service>sluzby mista (n;n;n;...)</service>
		<picfile>komplet IMG tag</picfile>
		<contact garance="no">
			<adresa></adresa>
			<phone></phone>
			<mail></mail>
			<url></url>
		</contact>
		<textinfo>
		<text type="typ textu (tini int)">
			<tnadpis></tnadpis>
			<tobsah></tobsah>
			<tautor></tautor>
		</text>
		</textinfo>
	</misto>
	</mista>
	
format=html, htmlcss
	Do stranky vypisu vlozte odkaz na css, nebo si definujte vlastni.
	<style type="text/css">@import url("http://hrady.cz/script/get_data_html.css");</style>
	Strukturovane informace pro primy vystup do stranky bez nutnosti formatovani, nebo 
	s moznosti vlastniho formatovani pomoci css.
	

Ukzka vpisu:

Notice: Undefined variable: setpicw in /var/www/hrady/https/script/get_data_help.php on line 142

Notice: Undefined variable: setformat in /var/www/hrady/https/script/get_data_help.php on line 143

Notice: Undefined variable: setxy in /var/www/hrady/https/script/get_data_help.php on line 144
GPS X,Y:
formt vstupu: xml, txt, html, htmlcss
velikost obrzku: 50-360

Provozovatel serveru Hrady.cz neodpovida za pripadne skody zpusobene pouzitim teto funkce. Veskere poskytovane informace muze provozovatel menit bez predchoziho pisemneho upozorneni. S vyjimkou, kdy by melo dojit k nefunkcnosti exportni funkce.
2006 Hrady.cz
© 2019 FTonline s.r.o.
Hledáte kemp, penzion nebo hotel?